Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności

Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(lista z lipca 2015)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji) 
Wyszukiwarka naukowa PRIMO

Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka WirtualnaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników
o godzinach otwarcia Biblioteki w okresie wakacji:


01.07. - 30.09.2015 r. czynna w godz. 8.00 - 15.00
(od poniedziałku do piątku)

UWAGA! We wszystkie soboty i niedziele wakacji Biblioteka zamknięta.

Godziny realizacji zamówień podczas wakacji:

Złożenie rewersu Realizacja
poniedziałek
do 7.30
do 12.30
po 12.30
od 11.30
od 14.00
od 10.30 nast. dnia
wtorek -piątek
do 7.30
do 10.00
do 12.30
po 12.30
od 10.30
od 11.30
od 14.00
od 10.30 nast. dnia
(od 11.30 w pon.)Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

Multiwyszukiwarka PRIMO wdrożona w Bibliotece UMCS jest modułem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej integrującej przeszukiwanie zasobów cyfrowych bibliotek Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w projekcie LBW.


Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
zaprasza studentów z niepełnosprawnością wzroku
do korzystania ze zbiorów
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (więcej informacji).


INFORMACJE DLA STUDENTÓW,
SZKOLENIA BIBLIOTECZNE

Szkolenie Biblioteczne - jest obowiązkowe dla każdego nowo przyjętego studenta UMCS.
Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Szkolenia ogólnouniwersyteckie.
Po zalogowaniu się i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach. (więcej >>)

Karta biblioteczna
Posiadanie ważnej karty bibliotecznej (konta bibliotecznego) jest niezbędne przy składaniu rewersów do wypożyczalni, dokonywaniu prolongat i wypożyczeń. Korzystanie z czytelni nie wymaga karty.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o wypożyczalni oraz o naszym katalogu komputerowym.


Zapraszamy do obszarów wolnego dostępu.

Organizacja wolnego dostępu do zbiorów została dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2012/2013.


Zdalny dostęp do e-źródeł

Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).
Dostęp do baz danych, e-książek i e-czasopism z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.
Hiperlinki do połączeń domowych zostały odpowiednio oznaczone na w/w stronach e-źródeł.
Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

  • czy karta biblioteczna jest aktualna; jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni BG UMCS w celu przedłużenia jej ważności (tel. 81 537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl); dostęp do HAN-a będzie możliwy następnego dnia po aktualizacji konta;
  • w przypadku innych problemów prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG UMCS: tel. 81 537 58 12, e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl


Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych:

 - dostęp z UMCS do niemal 1500 książek naukowych w języku polskim.
Nowa wersja serwisu Ibuk Libra daje wiele możliwości pracy z tekstem (więcej informacji).
Połączenie domowe przez serwer HAN: udostępnione jest pracownikom i studentom UMCS; w oknie logowania należy wpisać dane swojego ważnego konta bibliotecznego.

Ebrary (ponad 70 zagranicznych książek elektronicznych, więcej informacji); - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

MyiLibrary (ponad 80 zagranicznych e-książek) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

OECD Library (gdzie znajdziesz ponad 6 200 książek ekonomicznych wydanych przez OECD) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

A do Z (e-czasopisma i e-książki) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

SpringerLink Books - otwarty dostęp testowy w ramach krajowej licencji akademickiej do e-książek wydanych w latach 2010-2011.

Annales UMCS w wersji elektronicznej.

"Wychowanie Muzyczne"- jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Czasopismo w wersji pełnotekstowej dostępne jest w sieci UMCS.
Dostęp domowy po zalogowaniu się: han.bg.umcs.edu.pl/han/wychmuz/

Biblioteka Cyfrowa UMCS (prawie 13 000 pozycji ze zbiorów Biblioteki);

inne biblioteki cyfrowe.


DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Aktualizacja Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o dostarczanie wykazów publikacji za rok bieżący.

Samodzielne wprowadzanie bibliografii
Informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego wprowadzania bibliografii do bazy Publikacji Pracowników UMCS.
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o wypełnienie i wysłanie elektronicznego zgłoszenia w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.
Po zalogowaniu do FORMULARZA można będzie wpisywać zarówno aktualne, jak i archiwalne publikacje związane z osobistym dorobkiem naukowym od roku 1989, jednakże należy najpierw sprawdzić w bazie Bibliografii czy dany opis nie został wcześniej wprowadzony.

Zakup naukowej literatury zagranicznej i polskiej
Biblioteka Główna uczestniczy w zakupie zagranicznych książek potrzebnych do badań naukowych i dydaktyki. (więcej »)

Proponujemy zapoznanie się z prezentacją ostatnio zakupionych przez Bibliotekę książek zagranicznych.

Zapraszamy pracowników UMCS do zgłaszania zapotrzebowania na zakup książek niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej poprzez wypełnienie i wysłanie specjalnie przygotowanego formularza.Literatura dla potrzeb dydaktyki
Ponawiamy prośbę do kierowników jednostek naukowo - dydaktycznych UMCS o przekazywanie wykazów literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć. (więcej »)

SYNABA
Tutaj można pobrać program służący do wypełnienia karty SYNABA: synaba.exe (1,6 MB) lub synaba.zip (640 kB)


(do góry)

    07.07.2015.