Logo
Szybkie wyszukiwanie
w katalogu BG UMCS:
Katalog BG UMCS   Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych  


Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura

Zbiory

Wczoraj i dziś


   

Baza publikacji pracowników UMCS

Biuletyn BG UMCS

Odpowiemy
na pytanie

Google

Wyższe uczelnie


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

biblioteki cyfrowe


BIULETYN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Biblioteka Humanistyczna

      Jego Magnificencja Rektor UMCS powołał nową bibliotekę w sieci systemu bibliotecznego naszej uczelni, jest to Biblioteka Wydziału Humanistycznego UMCS.
      W praktyce oznacza to likwidację bibliotek instytutowych tego wydziału i połączenie ich w jeden wspólny organizm. Placówka ta uzyskała lokalizację w nowym budynku Wydziału Humanistycznego i zajmuje całe II piętro ( są to trzy wielkie lokale o wspólnej powierzchni ponad 700 m, z księgozbiorem otwartym i miejscami czytelnianymi) oraz dwa poziomy magazynowe usytuowane na dolnych kondygnacjach tego gmachu. Aktualnie trwają intensywne prace organizacyjne, których ostatecznym celem jest utworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej dla swoich użytkowników biblioteki. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie i trudne, ale mamy nadzieję, że nowy rok akademicki będzie jednocześnie pierwszym rokiem działalności tej placówki.

Anna Lejman

Zmiany w bibliotekach Instytutu Biologii oraz Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii

      W grudniu 2004 roku Biblioteka Instytutu Biologii oraz Biblioteka Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii rozpoczęły działalność w nowej siedzibie na drugim piętrze budynku Wydziału BiNoZ przy ul. Akademickiej 19. Dzięki tej zmianie czytelnicy otrzymali przestronną czytelnię z 4 stanowiskami komputerowymi i 20 miejscami do pracy.
      Księgozbiory bibliotek zostały przeniesione do nowych pomieszczeń magazynowych. Książki oraz czasopisma, z których czytelnicy najczęściej korzystają znalazły miejsce w magazynie na drugim piętrze, natomiast czasopisma rzadziej używane pozostały w magazynie po Bibliotece Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii.
      Wprowadzono nową organizację wydawnictw zwartych Biblioteki Instytutu Biologii, które zostały ustawione działowo, co pozwoli szybko i wyczerpująco zaspokoić potrzeby czytelnika.

Jadwiga Dąbrowska

Wystawa "Plakat polski 1899-1945 ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS"

      W Bibliotece Głównej UMCS w dniach od 22 listopada do 23 grudnia 2004 r. czynna była wystawa pt. Plakat polski 1899-1945 ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. Wystawiono 120 plakatów, w większości litograficznych prac najwybitniejszych polskich grafików i malarzy, m. in. Józefa Mehoffera, Kazimierza Sichulskiego, Władysława Skoczylasa, Stefana Norblina, Tadeusza Gronowskiego, Antoniego Wajwóda. Zaprezentowano w dużym wyborze przykłady rozwoju artystycznego języka sztuki plakatu od dekoracyjnych, związanych z grafiką książkową koncepcji młodopolskich po przełom lat dwudziestych i trzydziestych, w których plakat zrywa z narracyjną lub symboliczną ilustracją na rzecz zestawień elementów znaczeniowych syntetycznie sygnalizujących ogólne idee lub konkretne informacje.
      Większość wystawionych plakatów pochodzi z zakupów zbiorów Henryka Zwolakiewicza, lubelskiego grafika i zbieracza, który od lat trzydziestych XX w. gromadził swoją kolekcję. Wystawie towarzyszy katalog albumowo wydany przez Wydawnictwo UMCS, scenariusz wystawy opracował Piotr Rudziński, aranżację plastyczną ekspozycji zaprojektował i zrealizował artysta grafik Sławomir Plewko, oprawę muzyczną historycznie związaną z eksponatami opracowała Marlena Bielewicz.

Piotr Rudziński

Jubileuszowy Exlibris

      Biblioteka Główna powstała równocześnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i wraz z nim świętuje 60. rocznicę swej działalności (1944-2004). Z tej okazji powstał "Ex libris Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. 60 lat" autorstwa Zbigniewa Jóźwika. Jest to już kolejny, ósmy ekslibris zaprojektowany przez tego Artystę dla Biblioteki. Wcześniejsze pochodzą z lat 1970-1985. Zapraszamy do obejrzenia galerii exlibrisów bibliotecznych
      Zbigniew Jóźwik jest znanym współtwórcą bibliofilskiego środowiska Lublina, wielkim miłośnikiem książek, wieloletnim pracownikiem naukowym UMCS, uznanym artystą, twórcą ponad 650 ekslibrisów nagrodzonych wielokrotnie na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. 21 czerwca 04 r. gościł w BG UMCS z wykładem nt. Ex libris - współczesny herb.
      Warto dodać, że nabyty okolicznościowo ekslibris wzbogacił jednocześnie kolekcję ponad 200 ekslibrisów Z. Jóźwika, znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej.

Z bibliotekarskich podróży

      W dniach 3-7 września 2004 r. grupa bibliotekarzy z naszej Biblioteki przebywała na Litwie. Był to kolejny wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Akademickie Koło SBP w Lublinie.
      W wyprawie uczestniczyli także bibliotekarze z KUL, AM, AR i PL oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.
      Głównym celem litewskiej eskapady trasą: Kowno-Wilno-Troki- Drusienniki była wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Litewskie Koleżanki po fachu zaznajomiły (w pięknej polszczyźnie) gości z Lublina z różnorodnymi kierunkami działalności biblioteki uniwersyteckiej, która w latach 90. ubiegłego stulecia, podobnie jak biblioteki w innych krajach postkomunistycznych, stała się placówką w pełni skomputeryzowaną.
      Wspaniałe wnętrza Biblioteki z XVII i XVIII w. oraz unikalny na skalę europejską zabytkowy kompleks uniwersytecki pozostawiły niezapomniane wrażenia.
      Przy okazji bibliotekarze lubelscy dostarczyli Polonii w Wilnie egzemplarze kwartalnika "Rota", redagowanego przez Fundację UMCS.
      Relacja z wyjazdu w grudniowym numerze "Wiadomości Uniwersyteckich" ("Nad Wilią i Niemnem").

Elżbieta Grzybowska

Szkoleniowe poniedziałki

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów odbywających się w ramach szkoleń poniedziałkowych. Plan spotkań w najbliższych miesiącach 2005 r. jest następujący:
 • 16 maja - prof. dr hab. Antoni Krawczyk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, "Najnowsze badania w Rosji nad niemieckimi i niderlandzkimi inkunabułami".

 • 20 czerwca - dr Krystyna Harasimiuk, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Anna Lejman, (Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi;Biblioteka Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi; Biblioteka Wydziału Humanistycznego), "Zmiany strukturalne i lokalowe w sieci bibliotek zakładowych UMCS".
Wykłady odbywają się w Czytelni Matematyczno - Przyrodniczej Biblioteki Głównej UMCS o godz. 9.00.

      Dotąd wygłoszone zostały następującwe wykłady:

 • 15 grudnia 2003 r. - dr Bogusław Kasperek, System biblioteczno-informacyjny UMCS - plan i perspektywy jego działalności w najbliższych latach.
 • 19 stycznia 2004 r. - mgr Stanisława Wojnarowicz, Zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej UMCS.
 • 16 lutego 2004 r. - mgr Krystyna Hudzik, Przemiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich (na przykładzie bibliotek w Niemczech).
 • 15 marca 2004 r. - mgr Dorota Tkaczyk, Katalog Centralny NUKAT z doświadczeń opracowania zbiorów w Bibliotece Głównej UMCS.
 • 19 kwietnia 2004 r. - dr Piotr Rudziński, Początki plakatu polskiego. Ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS.
 • 17 maja 2004 r. - dr Henryk Hollender, W przededniu wielkiej elektronizacji. Europejski standard usług i sytuacja bibliotek polskich.
 • 21 czerwca 2004 r. - dr Zbigniew Jóźwik, Ex libris - współczesny herb.
 • 17 stycznia 2005 r. - dr Piotr Dymmel, Archiwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.
 • 14 marca 2005 r. - Ewa Kobierska-Maciuszko, Budynek biblioteki naukowej w ciężkich czasach Internetu - składnica druków czy nowe miejsce społeczne.
 • 18 kwietnia 2005 r.- dr hab. Andrzej Krajka, Teoria i praktyka informacji naukowej w perspektywie społeczeństwa informacyjnego.

21.04.2005, swojnar@eos.umcs.lublin.pl,

(do góry)


Archiwum

Nowa lokalizacja Biblioteki Instytutu Nauk o Ziemi

      W połowie listopada 2003 roku została otwarta Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w nowych pomieszczeniach przy Al. Kraśnickiej 2 c/d.
      Zbiory biblioteki znalazły swoje miejsce w nowocześnie urządzonym dolnym magazynie, wyposażonym w regały przesuwne o łącznej powierzchni 2700 m bieżących półek. Magazyn jest połączony windą z wyższą kondygnacją, gdzie urządzono czytelnie oraz magazyn podręczny, w którym umieszczono książki polskie, najczęściej wykorzystywane czasopisma polskie, część informatorium oraz podręczniki.
      Czytelnicy mają do dyspozycji czytelnię ogólną na 40 miejsc oraz czytelnię czasopism bieżących dla pracowników Uczelni. Katalogi tradycyjne oraz stanowiska komputerowe znajdują się w przestronnej części korytarza. Ponadto biblioteka otrzymała dwa pokoje dla pracowników.
      Zbiory dostępne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8°° - 19°° , w piątek w godzinach 8°° - 15°° w soboty i niedziele w godzinach 9°° - 14°°.
      Należy podkreślić, że jest to najbogatsza w regionie biblioteka gromadząca literaturę naukową w zakresie nauk o Ziemi (geologia i geografia) oraz w zakresie ochrony środowiska.
      Zapraszamy.

Wyprawa do Paryża

      Grupa bibliotekarzy z naszej Biblioteki wzięła udział w szkoleniowej wycieczce do Paryża w dniach 20-27 września 2003 r. Wyjazd został zorganizowany przez Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie kierowane przez naszą koleżankę Elżbietę Grzybowską. Głównym punktem programu było zwiedzenie i zapoznanie się z działalnością Biblioteki Narodowej Francji (Bibliotheque nationale de France-Frangois Mitterrand). Bibliotekarze lubelscy gościli także w Stacji Naukowej PAN przy ul. Lauriston, gdzie zbiorami bibliotecznymi od roku zajmuje się nasza koleżanka - Wanda Herda.
      Była to już kolejna wspólna wyprawa bibliotekarzy z: UMCS, KUL, AM, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.
      Relacja z wyjazdu w grudniowym numerze "Wiadomości Uniwersyteckich".

(do góry)