Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura

Zbiory

Wczoraj i dziś

Galerie, wystawy

Biuletyn

Biuletyn-archiwum

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Biuletyn Biblioteki UMCS - archiwum


2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 i 2003/2004 (Biuletyn 2009/2010-2007/2008)


ROK AKADEMICKI 2006/2007

Dzień Bibliotekarza w skansenie – 11 maja 2007 r.

    Dzień Bibliotekarza i Bibliotek był kolejną okazją do integracyjnego spotkania pracowników bibliotek pięciu wyższych uczelni Lublina: UMCS, KUL, AR, AM i PL. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie odbyło się w piątek, 11 maja 2007 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zwiedzanie skansenu

    Pierwszym punktem programu imprezy plenerowej było zwiedzanie obiektów skansenu.
    Spacerując po niezwykle malowniczym terenie jednego z największych w Polsce tego typu muzeów mogliśmy zobaczyć m.in...

... zabytki
architektury wiejskiej
pochodzące z Wyżyny Lubelskiej...
... oraz rzymsko-katolicki kościół
z Matczyna z XVII w.

Część oficjalna

    Majowe święto bibliotekarskie stało się okazją do kontynuowania obchodów jubileuszu 10-lecia lubelskiego koła akademickiego (uroczystości jubileuszowe rozpoczęliśmy w styczniu 2007 r. organizując wystawę, obrazującą osiągnięcia Koła).


Część oficjalna przed dworkiem szlacheckim z Żyrzyna z połowy XVIII w.

    Dyrektorzy bibliotek akademickich Lublina zostali uhonorowani adresami okolicznościowymi z podziękowaniami od Zarządu Akademickiego Koła SBP w Lublinie za wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć Koła oraz zrozumienie i przychylność dla jego członków.
    Adresy okolicznościowe otrzymali również członkowie Koła szczególnie wyróżniający się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach stowarzyszeniowych na rzecz środowiska zawodowego.


Adres okolicznościowy otrzymuje ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL JP II.

Ognisko

    Spotkanie zakończyło się biesiadą przy ognisku, a humoru i dobrego nastroju nie popsuła nawet burza, która wymusiła skrócenie części oficjalnej.

Podziękowania
    Za sprawną organizację imprezy w tak uroczym miejscu składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Wsi Lubelskiej, panu Mieczysławowi Kseniakowi oraz pani Elżbiecie Bednarczyk, kierowniczce Działu Marketingu.

Elżbieta Grzybowska
zdjęcia: Jadwiga Leonowicz, Elżbieta Świder

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W ramach Tygodnia Bibliotek obchodzonego w dniach 7-13 maja 2007 r., Biblioteka UMCS zaprezentowała następujący program:

 • 7-12 maja - wystawa: Początki polskiej grafiki artystycznej. Wybór prac ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie – Czytelnia Zbiorów Specjalnych
 • 8 maja– prezentacja mgr Urszuli Poślady: Biblioteka mojego wieku - sztuka poszukiwania
 • 9 maja – wykład dr. Piotra Rudzińskiego: Początki polskiej grafiki artystycznej. Wybór prac ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie - Czytelnia Zbiorów Specjalnych
 • 9 maja - zwiedzanie Biblioteki
 • 11 maja – prezentacja Ewe Klorek: CSA Illustrata: Nauki Przyrodnicze. Internetowy dostęp do zindeksowanych tabel, map, grafów, tablic oraz innych obrazów zawartych w artykułach naukowych
 • udostępnienie wirtualnych wystaw:

Drzwi Otwarte UMCS, 30-31.03.2007


    W dniach 30-31.03.2007 r. Biblioteka UMCS podczas Drzwi Otwartych przedstawiła swoją ofertę edukacyjną i informacyjną w formie prezentacji multimedialnej pt. "Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź/Surfuj do Biblioteki" oraz materiałów informacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dziedzinowe źródła bibliograficzne.
    Efektem promocji jest zwiększone zainteresowanie i wykorzystanie usług bibliotecznych.Wystawa "10 lat Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie. 1997-2007"

W dniu 26 stycznia 2007 r. w sali Muzeum UMCS odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "10 lat Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie. 1997-2007" z udziałem przedstawicieli władz krajowych i okręgowych SBP: Marii Burchard, sekretarza generalnego Zarządu Głównego SBP i Zofii Ciuruś, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego SBP, a jednocześnie przewodniczącej Zarządu Okręgu Lubelskiego SBP.
    Wystawa została zorganizowana przy współpracy: Zarządu Okręgu Lubelskiego SBP, Biblioteki UMCS, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL JP II, Biblioteki Głównej Akademii Medycznej, Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej, Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej i Muzeum UMCS.
    Ekspozycja obrazuje główne kierunki działalności Akademickiego Koła SBP w Lublinie w minionym dziesięcioleciu. Najbardziej obszernym fragmentem wystawy jest kalendarium wyjazdów naukowo-edukacyjnych, podczas których bibliotekarze z Lublina odwiedzili ponad 30 bibliotek naukowych w kraju i za granicą. Na planszach kolejno w blokach tematycznych: W Krakowie, W Warszawie, Na Lubelszczyźnie i Polska Egzotyczna prezentowane są wycieczki krajowe organizowane z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Kolejne plansze przedstawiają "jesienne" podróże bibliotekarskie – 8 wypraw do 10 krajów europejskich.
    Jubileusz 10-lecia Akademickiego Koła SBP w Lublinie stał się także okazją do zaprezentowania działalności bibliotek akademickich Lublina (UMCS, KUL, AM, AR i PL), których pracownicy są członkami Koła.
    Uzupełnieniem całości ekspozycji jest Katalog wystawy: 10 lat Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie. (1997-2007), wydany przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM.
    Wystawę można było oglądać do końca lutego 2007 r.

     Po otwarciu wystawy odbyło się w Bibliotece Głównej UMCS spotkanie dyrektorów bibliotek naukowych Lublina i członków SBP z Marią Burchard, która pełni jednocześnie funkcję "opiekuna" Okręgu Lubelskiego SBP. Tematem spotkania były obecne kierunki działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – najstarszej i największej w Polsce organizacji bibliotekarskiej, jak również zagadnienia dotyczące cyfrowych bibliotek wirtualnych.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wersji ekspozycji UMCS prezentowanej na wystawie: "Wczoraj i dziś Biblioteki UMCS", a także wystawy internetowej Akademickiego Koła SBP w Lublinie

Elżbieta Grzybowska

Szkoleniowe poniedziałki:

   W roku akademickim 2006/2007 w ramach poniedziałkowych szkoleń bibliotekarzy z wykładami wystąpili zaproszeni goście z innych ośrodków akademickich i instytucji kulturalnych oraz nasi pracownicy. Wygłoszone zostały następujące wykłady:

6 listopada mgr Joanna Zętar, mgr Emil Majuk
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
„Lublin. Pamięć miejsca - pokaz Wirtualnego Centrum Edukacji”
4 grudnia dr Sabine Wefers
Thüringen Universitats - und Landesbibliothek w Jenie
Friedrich - Schiller - Universität Jena
9.00-11.00 „Wczoraj, dziś, jutro bibliotek uniwersyteckich w Niemczech”
13.00-15.00 „Projekt University Multimedia Electronic Library (UrMEL) i Cyfrowa Biblioteka Turyngii”
8 stycznia mgr Piotr Celiński
Zakład Filozofii polityki i Komunikacji Społ.,Wydz. Politologii UMCS
„Nowe media i książki”
5 marca dr Krystyna Mojejko-Kotlińska
Biblioteka Główna UMCS
„Strona domowa czy portal informacyjny? Oczekiwania i tendencje.”
2 kwietnia dr Zdzisław Bieleń
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacinskiego w Lublinie
28 maja mgr Krzysztof Kornacki
Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
"Słońce i chmury nad Kozłówką, 1945-2007"

Dar z Francji dla Biblioteki Głównej UMCS

     Biblioteka Główna otrzymała ostatnio z Francji bogaty dar w postaci księgozbioru po zmarłym w 2004 roku profesorze Tadeuszu Edwardzie Domańskim. Syn profesora, dr Bernard Domański, wypełniając wolę ojca, przekazał na ręce JM Rektora UMCS prof. dr hab. Wiesława Kamińskiego około 2 tys. woluminów z księgozbioru gromadzonego przez Profesora w czasie jego pobytu na emigracji w latach 1948-2004.
     Profesor Tadeusz Edward Domański całe życie czuł się mocno związany z Lublinem. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był wychowankiem profesora Juliusza Kleinera. W 1948 roku wyjechał do Francji już jako absolwent KUL i stypendysta Rządu Francuskiego. Po uzyskaniu doktoratu na Universite de Paris VIII został wykładowcą tejże uczelni. Wykładał również w Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
     W swoich wykładach, publikacjach i ożywionej działalności w stowarzyszeniach naukowo-kulturalnych podkreślał żywotność języka i tradycji polskich, dbał o ważną, zwłaszcza w środowisku francuskiej Polonii, pamięć o zasłużonych dla Polski i Francji Rodakach.
     W opracowywanym aktualnie księgozbiorze znalazło się 10 starodruków, poloników wydanych w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli w latach 1733-1784. Bogaty w polonika jest także księgozbiór XIX-wieczny. Uwagę zwraca bardzo duża ilość albumów malarskich i katalogów wystaw artystycznych organizowanych w Polsce i we Francji. Profesor Tadeusz E. Domański zgromadził około 110 różnych zagranicznych wydań powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. W darze znalazły się również cenne słowniki językowe polskie i francuskie, francuskie opracowania literaturoznawcze i historyczne dotyczące znaczących twórców i postaci historycznych Polski. Jest wiele francuskich tłumaczeń polskich pisarzy dawnych i współczesnych.

Maria K.Brzyska, grudzień 2006.

(do góry)


ROK AKADEMICKI 2005/2006

Inicjatywa „Ludzie i Książki”- bogatsze zbiory literatury niemieckiej

  Biblioteka Główna uczestniczy w programie „Ludzie i Książki” - Niemieckiej Inicjatywie na rzecz bibliotek w Europie Środkowej i Wschodniej („Menschen und Bűcher” – Deutsche Bibliotheksinitiative fűr Mittel- und Osteuropa), która stawia sobie za cel podtrzymanie żywego zainteresowania Niemcami i ich kulturą w tej części Europy.
    Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i Goethe–Institut, razem z Niemieckim Towarzystwem Badań Naukowych (Deutsche Foschungsgemeinschaft) oraz następującymi fundacjami: Fritz Thyssen Stiftung, Gemeinnűtzige Hertie-Stiftung, Gerda Henkel Stiftung, Marga und Kurt Mőllgaard Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Zeit-Stiftung Ebelin i Gerd Bucerius. Jej program spotkał się z zainteresowaniem ze strony ponad stu bibliotek. W wyniku kwalifikacji przeprowadzonych jesienią 2005 r. zostaliśmy wybrani do grupy beneficjentów (30 bibliotek w 22 krajach), którzy otrzymają wsparcie w postaci finansowania zakupu literatury niemieckojęzycznej – beletrystyki, literatury naukowej, wydawnictw informacyjnych, ciągłych i publikacji elektronicznych.
    Jako biblioteka partnerska otrzymamy w latach 2005-2007 publikacje o wartości 15 tys. euro. Pierwsza lista tytułów wybranych po konsultacjach z pracownikami naukowymi, została przekazana do realizacji za pośrednictwem Goethe-Institut w Warszawie. Otrzymane zbiory zostaną oznakowane odpowiednim ekslibrisem, a po ich opracowaniu i zinwentaryzowaniu, przeznaczone do udostępniania.
1 czerwca 2006 r. w Bibliotece Głównej UMCS odbyło się uroczyste przekazanie książek.
       Dar przekazali: doktor Reinhard Schweppe, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Pani Vera Bagaliantz, Dyrektor Goethe - Institut w Warszawie.
Relacja z uroczystości została zamieszczona w serwisie Wczoraj i Dziś Biblioteki UMCS.

Defibrylator - dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

    Biblioteka Główna otrzymała w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy defibrylator AED. Uroczystość przekazania odbyła się w dniu 1 grudnia 2005 r. Poprzedziło ją szkolenie kilku pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi urządzenia.
    Defibrylator jest to urządzenie medyczne, które bardzo skutecznie potrafi przywrócić pracę serca osobie, która uległa jakiemuś wypadkowi i której serce przestało bić. Urządzenia tego typu zostały zakupione w ramach akcji 1% DEFIBRYLATOR i rozdysponowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do miejsc publicznych na terenie całego kraju.
    Miejsce przechowywania defibrylatora (portiernia głównego budynku Biblioteki) jest oznaczone specjalnym symbolem:

.

    Ofiarodawcy składamy serdeczne podziękowanie.

Justyna Piecak

Prace doktorskie UMCS w katalogu on-line Biblioteki Głównej

    W Oddziale Zbiorów Specjalnych odbywa się opracowanie w systemie Virtua prac doktorskich powstałych na naszym Uniwersytecie.
    Obecnie w katalogu komputerowym znajduje się ok. 1500 prac. Są to prace bronione w latach 1996 - 2006. Każdą z opracowanych pozycji można więc już odszukać przez nazwisko autora, tytuł pracy, nazwisko promotora oraz nazwę wydziału, gdzie praca została obroniona. Treść prac jest charakteryzowana za pomocą stosowanego w katalogu języka haseł przedmiotowych KABA. Sygnatury prac doktorskich składają się z symbolu literowego PK oraz kolejnego numeru inwentarzowego.
    Wszystkie prace doktorskie udostępniane są w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych na zasadach jakie przyjęte są dla rękopisów. Pracownicy naukowi mogą korzystać z prac doktorskich bez żadnych ograniczeń, studenci natomiast powinni posiadać pismo promotora pracy magisterskiej, potwierdzające potrzebę skorzystania z rozprawy.

Wiesława Gmiterek

Wykłady wygłoszone w ramach szkoleniowych poniedziałków
w roku akademickim 2005/2006:

23 stycznia mgr Maria Brzyska
Biblioteka Główna UMCS
„Gromadzenie zbiorów bibliotecznych – sztuka wyboru”
20 lutego ks. dr Tadeusz Stolz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
„Działalność i organizacja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”
27 marca mgr Anita Wincencjusz
Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
„Z historii ilustracji książkowej”
24 kwietnia mgr Krystyna Hudzik
Biblioteka Główna UMCS
„Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – wybrane problemy”
22 maja mgr Bożena Bednarek – Michalska
Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu
„Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa”
19 czerwca dr Anna Dymmel
Zakład Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu Informacji
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
„Czytelnictwo w dobie Internetu”

(do góry)


Archiwum - lata 2003/2004 i 2004/2005

Wykłady wygłoszone w ramach szkoleniowych poniedziałków
w roku akademickim 2004/2005

:
 • 15 grudnia 2003 r. - dr Bogusław Kasperek, System biblioteczno-informacyjny UMCS - plan i perspektywy jego działalności w najbliższych latach.
 • 19 stycznia 2004 r. - mgr Stanisława Wojnarowicz, Zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej UMCS.
 • 16 lutego 2004 r. - mgr Krystyna Hudzik, Przemiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich (na przykładzie bibliotek w Niemczech).
 • 15 marca 2004 r. - mgr Dorota Tkaczyk, Katalog Centralny NUKAT z doświadczeń opracowania zbiorów w Bibliotece Głównej UMCS.
 • 19 kwietnia 2004 r. - dr Piotr Rudziński, Początki plakatu polskiego. Ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS.
 • 17 maja 2004 r. - dr Henryk Hollender, W przededniu wielkiej elektronizacji. Europejski standard usług i sytuacja bibliotek polskich.
 • 21 czerwca 2004 r. - dr Zbigniew Jóźwik, Ex libris - współczesny herb.
 • 17 stycznia 2005 r. - dr Piotr Dymmel, Archiwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.
 • 14 marca 2005 r. - Ewa Kobierska-Maciuszko, Budynek biblioteki naukowej w ciężkich czasach Internetu - składnica druków czy nowe miejsce społeczne.
 • 18 kwietnia 2005 r.- dr hab. Andrzej Krajka, Teoria i praktyka informacji naukowej w perspektywie społeczeństwa informacyjnego.
 • 16 maja 2005 r. - prof. dr hab. Antoni Krawczyk, Najnowsze badania w Rosji nad niemieckimi i niderlandzkimi inkunabułami
 • 20 czerwca - dr Krystyna Harasimiuk, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Anna Lejman, (Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi; Biblioteka Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi; Biblioteka Wydziału Humanistycznego), Zmiany strukturalne i lokalowe w sieci bibliotek zakładowych UMCS.

Zbiory Biblioteki Głównej UMCS na wystawach w Polsce

    Z okazji 60 – lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2004/2005 zorganizowano w Muzeum Lubelskim wystawę pt.: „Książka ponad podziałami”. Wystawa trwała od 16 listopada do 7 grudnia 2004 r. i była związana z ogólnopolską konferencją naukową pod tym samym tytułem. Ekspozycja przybliżyła najcenniejsze zbiory Biblioteki Głównej, obejmowała 14 rękopisów, 114 starodruków, 9 map, 10 egzemplarzy nut, 11 druków faksymilowych oraz druki XIX – wieczne. Spośród najciekawszych rękopisów wyeksponowano:

 1. Dwa pergaminowe fragmenty kart wyjętych z oprawy – Ewangelia św. Marka z IX w. i Biblia Sacra Latina .
 2. Rękopis francuski z 1413 r. ”Du regime des princes”.
 3. „Statuty i komentarze do Reguły Kanoników Regularnych klasztoru w Kraśniku z XV w.
Wśród starodruków na uwagę zasługują:
 1. Inkunabuły – Hugo de Prato Florido. “Sermones dominicales super Evangelie et Epistolas “, Strassburg 1472 r. i „Biblia cum postillis de Lyra”… , Nurnberg 1485.
 2. Kronika Jana Długosza z 1615 r.
 3. Dzieło Mikołaja Kopernika wydane w Amsterdamie w 1617 r.
 4. Herbarz Polski Marcina z Urzędowa, Kraków 1611
 5. Dwa druki lubelskie – Jeremiasza Drexeliusa . „Słonecznik albo Porównanie woli ludzkiej z wolą bożą” 1630 r. i Andrzeja Skibickiego. „Namiot zacnemu ciału”... , 1633 r.
 6. Druk zamojski – Duńczewski Stanisław. „Kalendarz polski i ruski” z około 1762 r.
 7. Kraiński Krzysztof. Katechizm wydany w Rakowie 1609 r. (Jeden z pięciu egzemplarzy zachowanych w Polsce)
 8. Druk cyrylicki „Triod’ cvetnaja” wydany we Lwowie 1642 r.
    Obiekty prezentowane na wystawie, to arcydzieła sztuki typograficznej, najwybitniejsze dzieła z różnych dziedzin nauki, które zrewolucjonizowały pewne dziedziny wiedzy.
    Zbiory Biblioteki Głównej UMCS były także przedmiotem zainteresowania Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, które na wystawie pt. „Kozietulski i inni”, poświęconej epoce Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego czynnej od grudnia 2004 do lutego 2005 zaprezentowało nasze druki XIX – wieczne:
 1. ”Dziennik praw Księstwa Warszawskiego”, Warszawa 1808-1812
 2. „Kodeks Napoleona” wydany w 1810 r.
    Na wystawie „Tobie śpiewam Lublinie”. Życie i dorobek Franciszki Arnsztajnowej” zorganizowanej przez Oddział Literacki Muzeum Lubelskiego im. J. Czechowicza, czynnej od lutego do września 2005 prezentowano autograf wiersza Arnsztajnowej „Wacławowi Nałkowskiemu w hołdzie uznania” , Lublin 1903 r.
    Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Oddział „Dom Uphagena” na wystawie pt.: ”Zegary Gdańskie” czynnej od czerwca do października 2005 udostępniło starodruk Henryka Lossa „Gnomonica seu de usu...”, Danzig 1593. (Unikatowe na terenie Polski nieznane Estreicherowi dziełko gdańskiego matematyka, wydane u Jakuba Rhodego w r.1593, gdzie autor opisuje zasady działania i przydatności zegara słonecznego, dedykując całość królowi Zygmuntowi III Wazie. Do dziełka dołączono tablicę drzeworytową przedstawiającą kwadrant ozdobiony herbem Gdańska.)

Ewa Zaremba

Biblioteka Humanistyczna

      Jego Magnificencja Rektor UMCS powołał nową bibliotekę w sieci systemu bibliotecznego naszej uczelni, jest to Biblioteka Wydziału Humanistycznego UMCS.
      W praktyce oznacza to likwidację bibliotek instytutowych tego wydziału i połączenie ich w jeden wspólny organizm. Placówka ta uzyskała lokalizację w nowym budynku Wydziału Humanistycznego i zajmuje całe II piętro ( są to trzy wielkie lokale o wspólnej powierzchni ponad 700 m, z księgozbiorem otwartym i miejscami czytelnianymi) oraz dwa poziomy magazynowe usytuowane na dolnych kondygnacjach tego gmachu. Aktualnie trwają intensywne prace organizacyjne, których ostatecznym celem jest utworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej dla swoich użytkowników biblioteki. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie i trudne, ale mamy nadzieję, że nowy rok akademicki 2005/2006 będzie jednocześnie pierwszym rokiem działalności tej placówki.

Anna Lejman

Zmiany w bibliotekach Instytutu Biologii oraz Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii

      W grudniu 2004 roku Biblioteka Instytutu Biologii oraz Biblioteka Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii rozpoczęły działalność w nowej siedzibie na drugim piętrze budynku Wydziału BiNoZ przy ul. Akademickiej 19. Dzięki tej zmianie czytelnicy otrzymali przestronną czytelnię z 4 stanowiskami komputerowymi i 20 miejscami do pracy.
      Księgozbiory bibliotek zostały przeniesione do nowych pomieszczeń magazynowych. Książki oraz czasopisma, z których czytelnicy najczęściej korzystają znalazły miejsce w magazynie na drugim piętrze, natomiast czasopisma rzadziej używane pozostały w magazynie po Bibliotece Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii.
      Wprowadzono nową organizację wydawnictw zwartych Biblioteki Instytutu Biologii, które zostały ustawione działowo, co pozwoli szybko i wyczerpująco zaspokoić potrzeby czytelnika.

Jadwiga Dąbrowska

Wystawa "Plakat polski 1899-1945 ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS"

      W Bibliotece Głównej UMCS w dniach od 22 listopada do 23 grudnia 2004 r. czynna była wystawa pt. Plakat polski 1899-1945 ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. Wystawiono 120 plakatów, w większości litograficznych prac najwybitniejszych polskich grafików i malarzy, m. in. Józefa Mehoffera, Kazimierza Sichulskiego, Władysława Skoczylasa, Stefana Norblina, Tadeusza Gronowskiego, Antoniego Wajwóda. Zaprezentowano w dużym wyborze przykłady rozwoju artystycznego języka sztuki plakatu od dekoracyjnych, związanych z grafiką książkową koncepcji młodopolskich po przełom lat dwudziestych i trzydziestych, w których plakat zrywa z narracyjną lub symboliczną ilustracją na rzecz zestawień elementów znaczeniowych syntetycznie sygnalizujących ogólne idee lub konkretne informacje.
      Większość wystawionych plakatów pochodzi z zakupów zbiorów Henryka Zwolakiewicza, lubelskiego grafika i zbieracza, który od lat trzydziestych XX w. gromadził swoją kolekcję. Wystawie towarzyszy katalog albumowo wydany przez Wydawnictwo UMCS, scenariusz wystawy opracował Piotr Rudziński, aranżację plastyczną ekspozycji zaprojektował i zrealizował artysta grafik Sławomir Plewko, oprawę muzyczną historycznie związaną z eksponatami opracowała Marlena Bielewicz.

Piotr Rudziński

Jubileuszowy Exlibris

      Biblioteka Główna powstała równocześnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i wraz z nim świętuje 60. rocznicę swej działalności (1944-2004). Z tej okazji powstał "Ex libris Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. 60 lat" autorstwa Zbigniewa Jóźwika. Jest to już kolejny, ósmy ekslibris zaprojektowany przez tego Artystę dla Biblioteki. Wcześniejsze pochodzą z lat 1970-1985. Zapraszamy do obejrzenia galerii exlibrisów bibliotecznych
      Zbigniew Jóźwik jest znanym współtwórcą bibliofilskiego środowiska Lublina, wielkim miłośnikiem książek, wieloletnim pracownikiem naukowym UMCS, uznanym artystą, twórcą ponad 650 ekslibrisów nagrodzonych wielokrotnie na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. 21 czerwca 04 r. gościł w BG UMCS z wykładem nt. Ex libris - współczesny herb.
      Warto dodać, że nabyty okolicznościowo ekslibris wzbogacił jednocześnie kolekcję ponad 200 ekslibrisów Z. Jóźwika, znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej.

Z bibliotekarskich podróży

      W dniach 3-7 września 2004 r. grupa bibliotekarzy z naszej Biblioteki przebywała na Litwie. Był to kolejny wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Akademickie Koło SBP w Lublinie.
      W wyprawie uczestniczyli także bibliotekarze z KUL, AM, AR i PL oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.
      Głównym celem litewskiej eskapady trasą: Kowno-Wilno-Troki- Drusienniki była wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Litewskie Koleżanki po fachu zaznajomiły (w pięknej polszczyźnie) gości z Lublina z różnorodnymi kierunkami działalności biblioteki uniwersyteckiej, która w latach 90. ubiegłego stulecia, podobnie jak biblioteki w innych krajach postkomunistycznych, stała się placówką w pełni skomputeryzowaną.
      Wspaniałe wnętrza Biblioteki z XVII i XVIII w. oraz unikalny na skalę europejską zabytkowy kompleks uniwersytecki pozostawiły niezapomniane wrażenia.
      Przy okazji bibliotekarze lubelscy dostarczyli Polonii w Wilnie egzemplarze kwartalnika "Rota", redagowanego przez Fundację UMCS.
      Relacja z wyjazdu w grudniowym numerze "Wiadomości Uniwersyteckich" ("Nad Wilią i Niemnem").

Elżbieta Grzybowska

Nowa lokalizacja Biblioteki Instytutu Nauk o Ziemi

      W połowie listopada 2003 roku została otwarta Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w nowych pomieszczeniach przy Al. Kraśnickiej 2 c/d.
      Zbiory biblioteki znalazły swoje miejsce w nowocześnie urządzonym dolnym magazynie, wyposażonym w regały przesuwne o łącznej powierzchni 2700 m bieżących półek. Magazyn jest połączony windą z wyższą kondygnacją, gdzie urządzono czytelnie oraz magazyn podręczny, w którym umieszczono książki polskie, najczęściej wykorzystywane czasopisma polskie, część informatorium oraz podręczniki.
      Czytelnicy mają do dyspozycji czytelnię ogólną na 40 miejsc oraz czytelnię czasopism bieżących dla pracowników Uczelni. Katalogi tradycyjne oraz stanowiska komputerowe znajdują się w przestronnej części korytarza. Ponadto biblioteka otrzymała dwa pokoje dla pracowników.
      Zbiory dostępne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8°° - 19°° , w piątek w godzinach 8°° - 15°° w soboty i niedziele w godzinach 9°° - 14°°.
      Należy podkreślić, że jest to najbogatsza w regionie biblioteka gromadząca literaturę naukową w zakresie nauk o Ziemi (geologia i geografia) oraz w zakresie ochrony środowiska.
      Zapraszamy.

Wyprawa do Paryża

      Grupa bibliotekarzy z naszej Biblioteki wzięła udział w szkoleniowej wycieczce do Paryża w dniach 20-27 września 2003 r. Wyjazd został zorganizowany przez Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie kierowane przez naszą koleżankę Elżbietę Grzybowską. Głównym punktem programu było zwiedzenie i zapoznanie się z działalnością Biblioteki Narodowej Francji (Bibliotheque nationale de France-Frangois Mitterrand). Bibliotekarze lubelscy gościli także w Stacji Naukowej PAN przy ul. Lauriston, gdzie zbiorami bibliotecznymi od roku zajmuje się nasza koleżanka - Wanda Herda.
      Była to już kolejna wspólna wyprawa bibliotekarzy z: UMCS, KUL, AM, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.
      Relacja z wyjazdu w grudniowym numerze "Wiadomości Uniwersyteckich".

(do góry)