Konto
czytelnika
Szybkie wyszukiwanie w katalogu BG UMCS:
  
 
 


Nowe skrzydło BG UMCS

E - źródła
Bazy danych
Czasopisma online
E-książki
Źródła dziedzinowe
Wyszukiwarki naukowe
Literatura cyfrowa


Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(nowe listy)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)(więcej informacji)
Katalogi kwalifikowanych zasobów internetowych
obejmujące tzw. "ukryty internet" (Deep Web)      Olbrzymi obszar internetu obejmujący wiele wartościowych materiałów zawartych głównie w naukowych bazach danych, czasopismach i innych dokumentach elektronicznych jest niedostępny dla zwykłych wyszukiwarek. Jest to tzw głęboki, bądz ukryty internet (deep or invisible web). Szacuje się, że jego zasoby 500-krotnie przewyższają objętością widoczny (tzn. indeksowany przez wyszukiwarki) obszar sieci.
      Te niewidoczne zasoby internetu są poddawane weryfikacji, kwalifikowane i katalogowane przez redaktorów wyspecjalizowanych serwisów. Niektóre z nich obejmują wiele dziedzin wiedzy, tworząc tzw. meta-bazy, inne - specjalizowane (tzw. subject gateways - bramki tematyczne) katalogują zasoby z określonej dziedziny wiedzy.

Repozytoria wiedzy

– wolny, pełnotekstowy dostęp do prac naukowych z wielu dziedzin nauki:

PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov)
- otwarte archiwum z zakresu nauk biomedycznych;
HighWire Press (highwire.stanford.edu )
-otwarte archiwum z zakresu nauk medycznych;
BioMed Central (www.biomedcentral.com)
- wydawca czasopism z zakresu medycyny i biologii udostępniający artykuły w trybie on-line;
Public Library of Sciences (www.plos.org)
– pelnotekstowy dostęp do artykułów z takich dziedzin jak biologia i medycyna;
eprints.ecs.soton.ac.uk
- otwarte archiwum z zakresu elektroniki i informatyki;
arXiv.org (www.arxiv.org)
- otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka;
CogPrints(cogprints.org)
- otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia i informatyka;
E-LIS(eprints.rclis.org)
- otwarte archiwum z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
RePEc(repec.org)
- otwarte archiwum z zakresu nauk ekonomicznych;
NASA Astrophysics Data System (adswww.harvard.edu)
– otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: astronomia, astrofizyka i fizyka;
www.doaj.org
- katalog czasopism naukowych w wolnym dostępie;
AHDS Art and humanities data service (ahds.ac.uk)
- otwarte archiwum z zakresu sztuk pięknych i nauk humanistycznych;
ARRT (Access to Research Resources for Teacher)(ahds.ac.uk)
- otwarte archiwum z zakresu edukacji;

Repozytoria instytucjonalne:

DAEDALUS
- repozytorium tworzone przez University of Glasgow ;
ePrint Service
- repozytorium University of Southampton, gromadzi prace swoich pracowników powstałe w wyniku badań naukowych: artykuły z czasopism, referaty, rozdziały z książek, multimedia ;
ERA (Edinburgh Research Archive)
- repozytorium, które gromadzi prace pracowników uniwersytetu w Edinburgh ;
edoc
- Document and Publication server of Humboldt - repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta ;
OPUS
- Publication Server of the University of Stuttgart ;
REPUB
- Rotterdam Electronic Publishing ;
UVA-DARE
- Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam ;

Serwisy wielodziedzinowe - katalogi źródeł sieciowych:

Academic Info - Educational Subject Directory (www.academicinfo.net)
- źródła internetowe są katalogowane według dyscyplin naukowych, każdego miesiąca przybywa 200-500 nowych źródeł;
BUBL Information Service (bubl.ac.uk/link/)
- angielski serwis tworzony przez bibliotekarzy dający dostęp ok. 12 tys. źródeł; umożliwia przeglądanie wg klasyfikacji dziesiętnej Dewaya, haseł przedmiotowych Biblioteki Kangresu, krajów, typów źródeł; posiada też wyszukiwarkę;
CompletePlanet (www.completeplanet.com)
- dostęp do ponad 70 tys. baz danych i serwisów wwyszukiwawczych;
Digital Librarian - A librarian Choice of the best of the Web (www.digital-librarian.com)
- amerykański serwis obejmujący różnorodne dziedziny wiedzy;
Direct Search (www.freepint.com/gary/direct.com)
- wciąż rosnąca kolekcja linków do internetowycjh wyszukiwarek i źródeł, także w "niewidzialnej" części sieci;
INFOMINE Scholary Internet Resource Collections (infomine.ucr.edu)
- dostęp to ponad 123 tys. źródeł naukowych;
Intute (www.intute.ac.uk)
- serwis tworzony przez sieć uniwersytetów brytyjskich, udostępniający najbardziej wartościowe zasoby sieci przydatne w dydaktyce i pracy naukowej. Źródla, po starannej selekcji przez specjalistów są katalogowane. Baza liczy ok. 120 000 rekordów. Serwis obejmuje 4 działy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne i medyczno - przyrodnicze.
Librarians' Index to the Internet (lii.org)
- serwis tworzony przez bibliotekarzy amerykańskich, umożliwie dostęp do ponad 14 tys. źródeł w układzie przedmiotowym;
OAIster (www.oaister.org) - Open Archives Initiative
- jest amerykańskim, zintegrowanym katalogiem źródeł cyfrowych, zawiera ok. 14 tys. rekordów;
Open Directory Project (dmoz.org)
- największy na świecie katalog zasobów internetowych - obejmuje ponad 4 mln. miejsc i blisko 600 tys. kategorii;
RDN Resource Discovery Network (www.rdn.ac.uk)
- olbrzymi serwis dla środowiska naukowego - umożliwia dostęp do źródeł internetowych poprzez specjalizowane bramki tematyczne; obejmuje ponad 80 tys. źródeł. Serwis tworzony jest przy współpracy ponad 70 brytyjskich instytucji edukacyjnych i naukowych;
Renardus (www.renardus.org)
- katalog i wyszukiwarka kwalifikowanych źródeł europejskich;
SciCentral - Gateway to the best scientific research news sources (www.scicentral.com)
- serwis nowości z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (ponad 100 dyscyplin naukowych); gromadzi doniesienia z setek profesjonalnych źródeł;
Science.gov (science.gov)
- bramka do autoryzowanych źródeł informacji
The WWW Virtual Library (vlib.org.uk)
- najstarszy z tego typu katalogów, zawiera 312 tematycznych "bibliotek wirtualnych", jest tworzony przez wolontariuszy z całego świata;
Katalog Yahoo! (dir.yahoo.com)

(do góry)  


    KMK, Oddział Komputeryzacji, 25.09.08.