Konto
czytelnika
Szybkie wyszukiwanie w katalogu BG UMCS:
  
 
 


Nowe skrzydło BG UMCS

Katalogi
katalogi BG UMCS
katalogi OPAC w bibliotekach polskich

katalogi zagraniczne


Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(lista z I.2015)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)(więcej informacji)
Katalogi BG UMCSKomputerowy katalog OPAC w systemie Virtua

      W holu katalogowym Biblioteki i czytelniach znajdują się terminale z dostępem do komputerowego katalogu BG UMCS. System umożliwia komputerowe zamawianie książek do wypożyczalni lub czytelni. Czasopisma tylko do czytelni.
Złożenie zamówienia do wypożyczalni wymaga posiadania karty bibliotecznej, z czytelni mogą natomiast korzystać także osoby nieposiadające karty (konta bibliotecznego).
Dodatkowych informacji udziela bibliotekarz dyżurujący w informacji katalogowej w holu.

Hall katalogowy w BG UMCS
      Zamówienia tradycyjne (rewersy) realizowane są tylko dla pozycji ze starszych zbiorów Biblioteki, dla których jeszcze nie powstały opisy w katalogu komputerowym. Są to na ogół dzieła wydane przed 1989 rokiem.
      Hol katalogowy dostępny jest w godzinach otwarcia Biblioteki, tzn.
w poniedziałki - od 11 do 20
od wtorku do piątku - od 8 do 20
w soboty - od 8 do 14

Uwagi na temat funkcjonowania katalogu bibliotecznego w systemie Virtua
prosimy kierować do Oddziału Komputeryzacji BG UMCS, tel. (81)537 58 16

Zawartość katalogu komputerowego

      W katalogu komputerowym znajdują się informacje o całości zbiorów, które wpływają do Biblioteki Głównej od 1996 roku - stanowią one 51% zawartości katalogu. Ponadto, ok. 38% to opisy egzemplarzy książek wydanych w latach 1981-1995, a pozostała część to opisy wydawnictw z lat wcześniejszych.
      Katalog informuje również o najnowszych wydawnictwach większości bibliotek specjalistycznych (wydziałowych). W katalogu znajdują się opisy większości bieżących wydawnictw ciągłych przechowywanych w Bibliotece Głównej oraz części zasobów czasopism z bibliotek wydziałowych.

Do katalogu wprowadzono do tej pory:

  • opisy książek (80% w jęz. polskim, 5% - angielskim, 15% - w innych)
  • zasoby wydawnictw ciągłych (77% w jęz.polskim, 17% - angielskim, 6% - w innych)

Informacje o wcześniej gromadzonym księgozbiorze BG UMCS są dostępne w katalogach kartkowych.

(do góry)

Katalogi kartkowe

katalog alfabetyczny druków zwartych nowych
wykazuje druki polskie i obce wydane w latach 1800 - 1997, wybrane rozprawy naukowe z wydawnictw zbiorowych, mikrofilmy; od 2001 roku katalog przestał być uzupełniany ;
katalog systematyczny druków zwartych nowych
wykazuje druki polskie i obce wydane w latach 1800 - 1994, ujęte w schemat 25 działów wg dziedzin wiedzy, rozbudowanych do 3 stopnia szczegółowości;
katalog przedmiotowy
obejmuje książki wydane w Polsce w latach 1956 - 1997 i książki wydane za granicą w latach 1994 - 1997 w alfabetycznym porządku haseł przedmiotowych - tematów dzieł; od 2001 roku katalog przestał być uzupełniany;
katalog wydawnictw ciągłych
wykazuje w porządku alfabetycznym tytuły czasopism, wydawnictw zbiorowych i innych publikacji ciągłych jak: spisy wykładów, kalendarze, składy osobowe uczelni, sprawozdania, bibliografie ciągłe, itp.;
katalogi zbiorów specjalnych (alfabetyczne i rzeczowe)
obejmują stare druki, rękopisy, ikonografię, kartografię, zbiory muzyczne i prace doktorskie;
katalogi księgozbiorów podręcznych (alfabetyczne i rzeczowe)
rejestrują wtórnie grupy zbiorów znajdujących się w poszczególnych czytelniach i oddziałach;
katalog centralny bibliotek zakładowych
wykazuje w porządku alfabetycznym druki zwarte i wydawnictwa ciągłe znajdujące się w poszczególnych bibliotekach zakładowych.

(do góry)