Konto
czytelnika
Szybkie wyszukiwanie w katalogu BG UMCS:
  
 
 


Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(lista z I.2015)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty


Wyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe

GoogleOcena parametryczna


Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania

Rankingi czasopism

Master Journal List, tzw. lista filadelfijska - wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii, obecnie Thomson Reuters.
    Indeksuje czasopisma z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz artystycznych. Poszczególne opisy zawierają: tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się czasopisma, ISSN, adres wydawcy oraz spis baz, w których czasopismo jest notowane.
    Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Journal Citation Reports (JCR) – ranking czasopism naukowych tworzony przez Thomson Reuters na platformie Web of ScienceTM. Baza dostępna jest w dwóch wydaniach JCR Science Edition oraz JCR Social Science Edition. Służy do przeprowadzania porównania i oceny czasopism pozwalając m.in.: wyodrębnić czasopisma najczęściej cytowane, mające największe oddziaływanie (IMPACT FACTOR IF), publikujące najwięcej artykułów w danej dziedzinie.
     Baza JCR dostępna jest: w sieci BG UMCS od 2008 r.; na płytach CD (w Czytelni Informacyjno-Naukowej BG UMCS) za lata 1997-2007.
    Instrukcja angielskojęzyczna JCR
    Instrukcja polskojęzyczna JCR .

European Reference Index for the Humanities (ERIH) – listy czasopism naukowych z piętnastu dyscyplin humanistycznych, tworzone przez Europejską Fundację Nauki (European Science Foundation – EFS). Obejmują: antropologię, archeologię, historię sztuki i architektury, filologię klasyczną, gender studies, historię i filozofię nauki, lingwistykę, literaturę, muzykologię i muzykę, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, pedagogikę i edukację, filozofię, psychologię, religioznawstwo i teologię. Czasopisma na liście z 2007 r. podzielono na trzy kategorie: A, B, C, które w 2011 r. przemianowano na: INT1, INT2, NAT.

Index Copernicus Journals Master List – lista rankingowa czasopism z nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych; tworzona w oparciu o ocenę ich: jakości naukowej, jakości edytorskiej, zasięgu, częstotliwości/regularności/stabilności rynkowej oraz jakości technicznej; online dostępne są listy czasopism od 2005 r.

Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania


BW - Oddział Informacji Naukowej, styczeń 2014.