Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura
Zbiory
Wczoraj i dziś
Galerie i wystawy

Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(lista z lipca 2015)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Biblioteki specjalistyczne


Biblioteka Wydziału Humanistycznego

Adres:
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel./fax (81)537-53-96
tel. (81) 537-27-27 (kierownik),
(81)537-27-33 (wypożyczalnia/czytelnia), (81)537-27-28

Kierownik:
mgr Maria Kołcuń, kustosz
e-mail: mailto:maria.kolcun@umcs.lublin.pl

Pracownicy:
mgr Magdalena Baran, st. bibliotekarz
mgr Anna Birska, kustosz
mgr Gabriela Dziaczkowska, kustosz
mgr Ewa Dziadosz, kustosz
mgr Ewa Iwanowska-Sobiesiak, kustosz
mgr Renata Kosik, st. bibliotekarz
mgr Ewa Mazur, kustosz
mgr Małgorzata Pawłowska, st. bibliotekarz
mgr Krystyna Rozdzialik, bibliotekarz
mgr Magdalena Szabat, kustosz
mgr Ewa Wierucka, st. kustosz dyplomowany
mgr Ewa Wójcik, st. bibliotekarz

Profil zbiorów:
Literatura z zakresu filologii: polskiej, angielskiej, romańskiej, germańskiej i słowiańskiej oraz historii i bibliotekoznawstwa.

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z profilem biblioteki.
  2. Działalność informacyjna dotycząca zbiorów biblioteki oraz odpowiadająca innym potrzebom informacyjnym użytkowników

Godziny pracy:
poniedziałek: 11.00 - 18.45
wtorek - czwartek: 8.00 - 18.45
piątek: 8.00 - 14.30
sobota: 9.00 - 14.00 (zgodnie z harmonogramem zjazdów studentów zaocznych)

Okres wakacji:
lipiec: 9.00 - 14.00
sierpień - nieczynna
wrzesień: 9.00 - 14.00

(do góry)